สัมภาระพกพา
กระเป๋าสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ
ท่านสามารถนำกระเป๋าสัมภาระพกพาขึ้นบนห้องโดยสารได้เพียง 1 ใบเท่านั้นโดย ต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. เมื่อรวมกับด้ามจับ ล้อ และกระเป๋าด้านข้างแล้ว ทั้งนี้ กระเป๋าสัมภาระต้องสามารถนำขึ้นเก็บไว้ในช่องเก็บของเหนือศีรษะได้


สิ่งของส่วนตัวขนาดเล็ก 1 ชิ้น
นอกจากนี้ ท่านสามารถพกพากระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กระเป๋าถือ เป้สะพายหลัง หรือกระเป๋าขนาดเล็กที่มี ขนาดไม่เกิน 40 ซม. X 30 ซม. X 10 ซม. ขึ้นห้องโดยสารได้อีก 1 ใบ โดยกระเป๋าดังกล่าวต้องมีขนาดที่สามารถจัดเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านได้


การพกพาของเหลว กระป๋องสเปรย์ และเจล
สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดการบินระหว่างประเทศสำหรับการพกพาของเหลว กระป๋องสเปรย์ และเจล (เรียกว่า "วัตถุกลุ่ม LAG") ดังนี้ :
  • วัตถุกลุ่ม LAG เช่น เครื่องดื่ม ครีม น้ำหอม สเปรย์ เจล และยาสีฟันต้องเก็บอยู่ในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 100 มล.
  • ภาชนะใส่ LAG ทุกชิ้นควรมีขนาดพอดีไม่คับเกินไปสำหรับถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้
  • อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละท่านพกพาถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดที่บรรจุวัตถุกลุ่ม LAG ได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น โดยต้องมีปริมาตรไม่เกินหนึ่งลิตรและขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 ซม. x 20 ซม. 

สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
สัมภาระใต้ท้องเครื่อง แต่ละชิ้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 81 ซม. (สูง) x 119 ซม. (กว้าง) x 119 ซม. (ลึก) และน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

น้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่จองได้ทางอินเตอร์เน็ต
เส้นทางในประเทศ 15 กก./ 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก
เส้นทางระหว่างประเทศ   20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก

หมายเหตุ: อนุญาตให้แบ่งโควตาน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องให้กันได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีเลขจอง (Booking number) เดียวกันเท่านั้น นอกจากนี้ ของแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักน้อยกว่า 32 กก. และต้องถูกต้องตามระเบียบเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน

* รถเข็นเด็ก/รถเข็น/รถเข็นสำหรับทารกและอุปกรร์พกพาอื่นๆ สามารถเช็คอินได้ฟรี*


บจก. สไมล์ อีซี่ ฟลาย ( Smile easy fly co.,ltd )
7/66  ซอยเทิดราชัน13 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บสำเร็จรูป
×